Naslovna

ATOS FRUCTUM

ATOS FRUCTUM je jedan od najvažnijih proizvodjača jabuke u Srbiji. Voćnjak na Fruškoj gori se proteže na 90 ha visoko kvalitetnog i zdravog zemljišta, na nadmosrkoj visini od 220 do 250 metara.

POSETITE SAJT

DEUS PORT

DEUS PORT je kompanija posvećena vrhunskoj usluzi u oblasti logisitke i distribucije svežeg voća. Sa vise od 20.000m2 skladišnog prostora, sopstvenim voznim parkom i stručnim kadrom zadovoljava potrebe najzahtevnijih klijenata.

POSETITE SAJT

DEUS SYSTEM

Deus System je lider na tržitu veleprodaje papira i grafičkog repromaterijala. Razgranatom mrežom poslovnica pokriva tržišta Srbije i BIH već vise od 20 godina.

POSETITE SAJT

O NAMA

DBG je dinamična grupacija koja je aktivna na različitim poljima na teritoriji Srbije i BiH već 20 godina.

Počeci se vezuju 14.5.1990. godine kada je osnovan DEUS SYSTEM kompanija koja je danas lider na tržištu papira i grafičkog repromaterijala.

Fokus na papir biznis prisutan je do 2007. godine kada se u skladu sa potrebama razvoja formiraju nove kompanije ATOS FRUCTUM i DEUS PORT kako bi se obezbedio novi prostor za rast i razvoj. Za sve vreme postojanja prisutan je model organskog rasta i razvoja. Sa početkom 2012. godine uspostavljena je nova organizaciona struktura sa ciljem decentralizacije upravljanja i još veće fleksibilnosti.

Fleksibilnost

Sposobnost da se na vreme uoče trendovi, prihvate promene i načine hrabre poslovne odluke odlika su poslovanja svih kompanija u DBG. Svesni izazova koje nameće okruženje otvoreni smo i hrabri u preduzimanju koraka koji su nekonvencionalni jer verujemo da je to preduslov za opstanak i razvoj u vremenu u kome poslujemo.

Dinamičnost

Razumevanje okruženja, izmenjenih okolnosti samo po sebi nije dovoljno. Bez pravovremene reakcije problemi se ne rešavaju i šanse se ne koriste. Zbog toga je u našoj poslovnoj filozofiji implementiran stav: REAGUJ ODMAH!
Brzim, pravovremenim reakcijama na tržištu uspevali smo da se nosimo sa najvećim izazovima i da uvek budemo korak ispred.

Timski rad

Preduslov za fleksibilnost i brzinu je sposobnost decentralizovanog donošenja odluka. Naši ljudi imaju potrebna znanja ali i ovlašćenja da reaguju odmah. Zajedničkim radom postižemo i mnogo više. Sinergija koju donosi timski rad neprocenjiv je resurs koji gajimo i unapredjujemo svakoga dana.

Budućnost

“Zadržavanje pozicije u papir biznisu i dalji rast i razvoj kompanija ATOS FRUCTUM i DEUS PORT”

Proces diverzifikacije poslovanja nastavlja se pomeranjem aktivnosti i fokusa ka sektoru proizvodnje i distribucije zdrave hrane.
Novi projekti, nove investicije imaju za cilj da obezbede prostor za ostvarivanje novih poslovnih pobeda u budućnosti.

KORPORATIVNA DRUŠTVENA ODGOVORNOST

Održivi razvoj zadovoljava potrebe koje moderno doba nameće, ali ne na uštrb mogućnosti generacija koje dolaze. Danas smo još uvek daleko od ostvarenja ovog cilja.

Uloga privatnog poslovnog sektora je naročito važna, jer upravo ovaj sektor nudi inovacije, investicije i stručnost. Sarađujući sa organima vlasti, nevladinim organizacijama i lokalnim zajednicama, poslovni sektor može pomoći u prevazilaženju izazova sa kojima se svi suočavamo.

Mi, u Deus Busness Group, nastojimo da damo svoj doprinos održivom razvoju. Budući da jedan deo svojih poslovnih uspeha dugujemo prirodi osećamo potrebu i dužnost da se prirodi odužimo kroz različite aktivnosti. Razvojem integralne poljoprivredne proizvodnje doprinosimo održanju ekosistema uz posebnu brigu o biljnim i životinjskim vrstama. Kao pioniri u podizanju modernih voćnjaka u regionu Fruške gore kreiramo i novu pejsažnu arhitekturu menjajući zapuštene prostore prelepim zasadima jabuke pri tome posebno vodeći računa o očuvanju prirodnog ambijenta.

Lokalna zajednica naš je važan partner u poslu, ljudi koji žive i rade u kompanijama DBG najvažniji su naš resurs. Osećamo se pozvanim da učestvujemo u unapredjenju uslova života u mestima u kojima poslujemo kako bi svi članovi zajednice osećali boljitak našeg prisustva i delili zadovljstvo naših uspeha. Pored indirektnih efekata koje ima kreiranje radnih mesta u ruralnim područjima, konkretnom finansijskom podrškom dajemo svoj doprinos povećanju nataliteta i promeni demografske strukture u mestima u kojima poslujemo.

KONTAKT

Adresa:
Stražilovska br.7 Dobanovci, 11272 Beograd, Srbija

Tel/fax:
+381 11 304 1100/304 1154/304 1143